fbpx

REGULAMIN STUDIA NAGRAŃ

 1. Regulamin Studia nagrań „Śląska Strefa Podcastu” został wprowadzony w życie z dniem 17/02/2020 i jest aktualnie obowiązującym dokumentem. Przestrzegać go zobowiązani są wszyscy użytkownicy studia nagrań.
 2. Właścicielem Studia nagrań jest R&D Promotion Sp. z o.o. Sp. K. Al. Tadeusza Rejtana 20, 35-310 Rzeszów, NIP: 958-163-78-72, REGON: 181048590, KRS 0000774270, 32 307 17 14
  office@rdpromotion.pl.
 3. Studio nagrań świadczy usługi komercyjne zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej http://strefapodcast.pl/cennik-wynajem-studia-gdynia/ oraz dostępnym w recepcji. W celu ustalenia szczegółowych warunków należy kontaktować się z recepcją Śląskiej Strefy Podcastu pod numerem telefonu 692 426 974 lub poprzez kontakt mailowy kontakt@strefapodcast.pl
 4. Opłaty dokonuje się w momencie dokonywania rezerwacji lub przed przystąpieniem do nagrania w recepcji. Każde wynajęcie biura dokumentowane jest fakturą Vat w przypadku firm oraz fakturą imienną w przypadku osób fizycznych. Płatność za wynajęcie studia możliwe jest jedynie metodą bezgotówkową – karta, przelew.

Opłaty należy dokonać w recepcji lub wpłatą na konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A.:
      R&D Promotion Sp. z o.o. Sp. K. Al. Tadeusza Rejtana 20, 35-310 Rzeszów
      90 1050 1562 1000 0090 3174 4494

 1. Studio wynajmowane jest na minimum oraz wielokrotność 1 godziny.
 2. W przypadku zakupu pakietu wynajmu studia klient ma możliwość zwrotu pakietu. Wykorzystane godziny zostaną przeliczone po cenie niższego pakietu oraz cenie 50zł / h jeśli liczba wykorzystanych godzin będzie mniejsza niż 10, lub nie będzie wielokrotnością dostępnych pakietów..
  Przykład nr.1: klient zakupił pakiet 30h w cenie 900zł, wykorzystał jedynie 10h. Zwrot jakiego może się ubiegać to 500zł. (Pakiet 10h – 400zł, zwrot na kwotę 500zł)
  Przykład nr.2: klient zakupił pakiet 30h w cenie 900zł, wykorzystał jedynie 15h. Zwrot jakiego może się ubiegać to 250zł. (Pakiet 10h – 400zł + 5h po 50zł = 650zł , zwrot na kwotę 250zł)
 3. Pakiety na wynajem studia mają datę ważności w zależności od rodzaju, więcej informacji znajdziesz w cenniku.
 1. Termin nagrań ustalany jest z recepcją Ślaskiej Strefy Podcastu pod numerem telefonu 512 018 888, poprzez kontakt mailowy kontakt@strefapodcast.pl lub online na stronie internetowej www.strefapodcast.pl
 2. W pomieszczeniach Studia nagrań mogą przebywać jedynie uczestnicy nagrania.
 3. Na terenie Studia nagrań obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania napojów oraz wnoszenia jedzenia.
 4. Uczestnicy nagrania zobowiązani są do pozostawienia studia w stanie nienaruszonym. Za szkody wyrządzone podczas sesji nagraniowej odpowiadają uczestnicy nagrania oraz podmiot wynajmujący.
 1. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za użycie sprzętu zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia usterek wypożyczonego sprzętu, wynajmujący jest zobowiązany do ich natychmiastowego zgłoszenia obsłudze.
 1. Uczestnicy przed przystąpieniem do nagrania zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz potwierdzenia zaznajomienia się z nim złożeniem podpisu. Użytkownikom zostanie przedstawiony spis urządzeń udostępniany do nagrań, podpisem potwierdzasz stan faktyczny. Wszystkie braki w wyposażeniu należy bezzwłocznie zgłosić do recepcji.
 2. Osoby niepełnoletnie podczas nagrań pozostają pod nadzorem opiekuna.
 3. Właściciel studia nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów z tytułu praw autorskich, wykonawczych i producenckich dokonywanych nagrań, nie odpowiada również za ich treść. Osoby nagrywające treści nawoływania do przemocy, mowy nienawiści i inne naruszające zasady dobrych obyczajów, są niewłaściwe czy budzą zgorszenie mogą zostać poproszone o opuszczenie studia nagrań oraz otrzymają zakazu wstępu.
 1. Osoby korzystające ze Studia nagrań zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Osoby korzystające ze Studia nagrań zobowiązane są do zapoznania się z warunkami ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji zawartymi w wyciągu z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dotyczącym pomieszczeń Centrum biznesowego Atrion.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu skutkuje przerwaniem pracy i brakiem możliwości zwrotu kosztów wynajmu studia.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawują pracownicy Śląskiej Strefy Podcastu. Uczestnicy winni przestrzegać poleceń wydawanych przez te osoby.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.